หนึ่งใน……..ตำนานรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เท่าที่โลกเคยมีมา

เพราะรัก จึงสละราชสมบัติ


หลายคนคงคิดว่าคนคนหนึ่งที่เป็นถึงกษัตริย์ ย่อมจะมีความสุขสมบูรณ์ พร้อม ต้องการ

อะไรก็ได้สมปรารถนา แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่แน่ว่าจะได้มา นั้นคือ ความรัก

.ลองดูตัวอย่างความรักอันกลายเป็นตำนานแห่งความโรแมนติกของ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8

.แห่งสหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ ที่ในที่สุด พระองค์ต้องเลือกระหว่าง ความรักกับ

ราชบัลลังภ์ หญิงที่พระองค์ทรงตกหลุมรัก คือ นาง วอลลิซ ซิมสัน หญิงผู้มีสามีแล้ว

.ชาวอเมริกัน พระองค์ทรงพบนางซิมสันในปี 1930 ในขณะที่พระองค์ทรงดำรง

.ตำแหน่งมกุฎราชกุมารแห่งเวลล์ พระองค์ต้องรอจนถึงปี 1936 นางซิมสันได้หย่าร้าง

จากสามี และพระเจ้า เอ็ดเวิร์ด ที่ 8 ตั้งใจที่จะอภิเษกกับหญิงหม้ายอันเป็นที่รัก แต่…

.ประชาชนในประเทศอังกฤษไม่อาจจะยอมรับหญิงหม้าย ชาวอเมริกัน ผู้นี้เป็นราชินีแห่ง

.อังกฤษได้ ด้วยการบีบคั้นจากรัฐสภา ซึ่งขณะนั้น มี ลอร์ด บอลวิน เป็นนายกรัฐมนตรี

.พระองค์ถึงแม้ จะเป็นถึงกษัตริย์แต่ก็ไม่อาจกระทำตามปรารถนาแห่งหัวใจของพระองค์

.เอง และแล้วก็ถึงทางเลือกที่พระองค์จะต้องตัดสินใจว่า พระองค์จะเลือก ประเทศชาติ.หรือ หญิงคนรัก และแล้วพระองค์ก็ตัดสินใจเลือกหญิงคนรัก โดยประกาศสละราช

สมบัติ ของพระองค์ให้แก่ พระอนุชาคือ ดยุค ออฟ ยอร์ค ทั้งนี้ในคำประกาศของ

.พระองค์ที่ตอนหนึ่ง ว่า

“ข้าพเจ้าไม่เคยลืมประเทศชาติ หรือ

ประชาชนของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะในฐานะ

มกุฎราชกุมารหรือ กษัตริย์

แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้ทุกท่านเข้าใจ นั้นคือ

.มันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะแบกรับ

.ภาระอันหนักหน่วงในฐานะกษัตริยโดย ปราศจากการช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนจาก หญิงคนที่ข้าพเจ้ารัก

นั้นคือ นาง วอลเลซ ซิมสัน”

ในปี 1937 พระองค์ได้รับแต่งตั้งเป็น ดยุค ออฟ วินเซอร์ และแต่งงาน กับนางซิมสัน

.ตามที่พระองค์ต้องการ พระองค์มิได้ประทับที่ประเทศอังกฤษนับจากที่พระองค์ประกาศ

ชีวิต คือถึงปี 1972นี้คือประวัติชีวิตของกษัตริย์ที่เห็นความรักอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

Eternal Flame The Bangles

Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating, do you understand?
Do you feel the same, am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?

I believe it’s meant to be, darling
I watch when you are sleeping, you belong to me
Do you feel the same, am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame?

Say my name, sun shines through the rain
A whole life so lonely, and then you come and ease the pain
I don’t want to lose this feeling

Say my name, sun shines through the rain
A whole life so lonely, and then you come and ease the pain
I don’t want to lose this feeling

Close your eyes and give me your hand
Do you feel my heart beating, do you understand?
Do you feel the same, am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame?

Is this burning an eternal flame?

An eternal flame?

(Close your eyes and give me your hand
Do you feel my heart beating, do you understand?
Do you feel the same, am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame?)