หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมแล้ว 
1.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3.สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.คณะครุศาสตร์
5.สำนักกิจการนักศึกษา
6.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดำเนินการเดือนเมษายน

By superpowerp / 20 กุมภาพันธ์ 2018

ทำความรู้จักกับ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI)

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล ...

Read More
ไอที
By superpowerp / 13 กุมภาพันธ์ 2018

การตั้งค่าหน้ากระดาษ ก่อนเข้าเล่มเอกสาร

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

Read More