• โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้” ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
By superpowerp / 20 กุมภาพันธ์ 2018

ทำความรู้จักกับ ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI)

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล ...

Read More
ไอที
By superpowerp / 13 กุมภาพันธ์ 2018

การตั้งค่าหน้ากระดาษ ก่อนเข้าเล่มเอกสาร

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

Read More
  1. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

    26 กรกฎาคม @ 08:00 - 17:00