เอกสารพัสดุ

เอกสารพัสดุ

ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย F2
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ถูกดาวโหลด: 64 ครั้ง, ขนาด: 84.7 KB, วันที่: 28.ส.ค..2018
ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย F4
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ถูกดาวโหลด: 56 ครั้ง, ขนาด: 84.7 KB, วันที่: 28.ส.ค..2018
ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ถูกดาวโหลด: 69 ครั้ง, ขนาด: 196.9 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบตรวจรับพัสดุ
ใบตรวจรับพัสดุ.pdf
ถูกดาวโหลด: 87 ครั้ง, ขนาด: 263.3 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบเบิกพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ.pdf
ถูกดาวโหลด: 83 ครั้ง, ขนาด: 492.9 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบสั่งจ้าง
ใบสั่งจ้าง.pdf
ถูกดาวโหลด: 91 ครั้ง, ขนาด: 867.7 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ.pdf
ถูกดาวโหลด: 73 ครั้ง, ขนาด: 360.4 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน.pdf
ถูกดาวโหลด: 75 ครั้ง, ขนาด: 287.1 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคา.pdf
ถูกดาวโหลด: 80 ครั้ง, ขนาด: 444.1 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติซ์้อหรือจ้าง(ใบตัดยอด)
หนังสือขออนุมัติซ์้อหรือจ้าง(ใบตัดยอด).pdf
ถูกดาวโหลด: 77 ครั้ง, ขนาด: 1018.3 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
ถูกดาวโหลด: 73 ครั้ง, ขนาด: 329.1 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ถูกดาวโหลด: 87 ครั้ง, ขนาด: 34 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017

 


เอกสารประกอบ

 

  1. ดาวโหลด: คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ถูกดาวโหลด: 89 ครั้ง, ขนาด: 11.2 MB, วันที่: 08.พ.ย..2017
  2. ดาวโหลด: พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ถูกดาวโหลด: 72 ครั้ง, ขนาด: 286.7 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017

คู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวโหลด: คู่มือการปฏิบัติงาน
ถูกดาวโหลด: 90 ครั้ง, ขนาด: 547.3 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *