เอกสารพัสดุ

เอกสารพัสดุ

ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ถูกดาวโหลด: 15 ครั้ง, ขนาด: 196.9 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบตรวจรับพัสดุ
ใบตรวจรับพัสดุ.pdf
ถูกดาวโหลด: 20 ครั้ง, ขนาด: 263.3 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบเบิกพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ.pdf
ถูกดาวโหลด: 15 ครั้ง, ขนาด: 492.9 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบสั่งจ้าง
ใบสั่งจ้าง.pdf
ถูกดาวโหลด: 20 ครั้ง, ขนาด: 867.7 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ.pdf
ถูกดาวโหลด: 15 ครั้ง, ขนาด: 360.4 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน.pdf
ถูกดาวโหลด: 16 ครั้ง, ขนาด: 287.1 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ใบเสนอราคา
ใบเสนอราคา.pdf
ถูกดาวโหลด: 15 ครั้ง, ขนาด: 444.1 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติซ์้อหรือจ้าง(ใบตัดยอด)
หนังสือขออนุมัติซ์้อหรือจ้าง(ใบตัดยอด).pdf
ถูกดาวโหลด: 15 ครั้ง, ขนาด: 1018.3 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
ถูกดาวโหลด: 20 ครั้ง, ขนาด: 329.1 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017
ดาวโหลด: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ถูกดาวโหลด: 18 ครั้ง, ขนาด: 34 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017

 


เอกสารประกอบ

 

  1. ดาวโหลด: คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ถูกดาวโหลด: 19 ครั้ง, ขนาด: 11.2 MB, วันที่: 08.พ.ย..2017
  2. ดาวโหลด: พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ถูกดาวโหลด: 14 ครั้ง, ขนาด: 286.7 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017

คู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวโหลด: คู่มือการปฏิบัติงาน
ถูกดาวโหลด: 19 ครั้ง, ขนาด: 547.3 KB, วันที่: 08.พ.ย..2017

  • post
admin Administrator
ผู้ดูแลเว็บไวต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *