บุคลากร

meeting_ (25)

อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ

ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้

นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า

เจ้าหน้าที่สถาบันจัดการความรู้

นายประจิตร ประเสริฐสังข์

เจ้าหน้าที่สถาบันจัดการความรู้