หลักเกณฑ์การส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ ปี 2560

หลักเกณฑ์การส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

 *********************************

1.ผู้ส่งผลงานเขียนข้อมูลสรุป ตามกลุ่มงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 5 หน้า กระดาษ A4  พิมพ์ด้วยตัวอักษร  TH SarabunPSK 16 พอยน์  กำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษ (ขอบบนและซ้าย 3.5 เซนติเมตร ล่างและขวา 2.5 เซนติเมตร) มีภาพประกอบ ตามที่เห็นสมควร

2. แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ ( Best Practice ) ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานประจำปีการศึกษา 2559

3. ให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูล นามสกุล .doc หรือ .docx ส่งมายังสถาบันจัดการความรู้ในรูปแบบ CD ข้อมูล หรือ E – mail : kmireru@gmail.com ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม  2560

 

ดาวโหลด เกณฑ์-แนวปฏิบัติที่่ดีสู่ความสำเร็จ-แก้ไข

 

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *