โครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

โพสต์โดย สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บน 22 สิงหาคม 2017

โครงการ KM Day

โพสต์โดย สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บน 1 สิงหาคม 2017