ดาวโหลด

เอกสารพัสดุ

ดาวโหลด: หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ถูกดาวโหลด: 22 ครั้ง, ขนาด: 196.9 KB, วันที่: 18.ต.ค..2017

เอกสารประกอบ

 

  1. ดาวโหลด: คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ถูกดาวโหลด: 20 ครั้ง, ขนาด: 11.2 MB, วันที่: 18.ต.ค..2017
  2. ดาวโหลด: พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ถูกดาวโหลด: 20 ครั้ง, ขนาด: 286.7 KB, วันที่: 18.ต.ค..2017